கண்கள் உம்மை தேடுதே – Kangal Ummai Thaeduthae

கண்கள் உம்மை தேடுதே – Kangal Ummai Thaeduthae

Lyrics :

கண்கள் உம்மை தேடுதே
காத்திருந்து ஏங்குதே
உம சத்தம் கேட்டிட
என் இதயம் துடிக்குதே

எத்தனை எத்தனை இன்பம் – 4

1. என் இன்ப நேசரே என் இயேசுராஜனே
உம்மை தான் என் கண்கள் தேடுதே – 2

2. தேனிலும் இனிமையே நேசரின் நேசமே
உம் நேசத்தாலே என் நெஞ்சம் நெகிழுதே – 2

3. சாரோனின் ரோஜாவே என் மகாராஜனே
உம்மை காணவே என் மனது துடிக்குதே – 2

Kangal Ummai Thaeduthae
Kaaththirundhu Yaengudhae
Um Saththam Kaettida
En Idhayam Thudikkudhae

Eththanai Eththanai Inbam – 4

1. En inba Nesarae En Yesurajanae
Ummai thaan En Kangal Thedudhae – 2

2. Thenilum Inimaiyae Nesarin Nesamae
Um Nesaththaalae En Nenjam Negiludhae – 2

3. Saronin Rojavae En Magarajanae
Ummai Kaanavae En Manadhu Thudikkudhae – 2

Kangal Ummai Thaeduthae – கண்கள் உம்மை தேடுதே

Exit mobile version