அன்பரே கூடுங்கள் ஆனந்தம் – Anbarae Koodungal Aanantham Lyrics

பல்லவி

அன்பரே கூடுங்கள் ஆனந்தம் பாடுங்கள்
எம்பதன் இயேசுவை என்றென்றும் நாடுங்கள்

1. நல்லநாள் இதிலே நாதனைப் பணியுங்கள்
செல்வ பாக்கியந்தரும் சீமானைத் தேடுங்கள் – அன்பரே

2. சுவிசேஷப் பண்டிகை சோபன தினமதில்
கவி பாடிப் போற்றியே கர்த்தனைக் கொண்டாடுங்கள் – அன்பரே

3. வல்ல தேவன் நம்மோடு வந்திட மன்றாடுங்கள்
தொல்லையணுகாமலே சுத்தனருள் செய்குவார் – அன்பரே

4. கர்த்தரின் கட்டளை கைக்கொண்டு திட்டமாய்
உத்தமரின் திவ்ய ரட்சிப்பைக் கூறுவோம் – அன்பரே

5. பக்தியாய் ஜெபித்துப்பாடியே பூரிப்போம்
நித்தனார் நம்மையே நீடூழி வாழ்விப்பார் – அன்பரே

6. ஆத்தும ஆதாயம் அன்புடனே செய்குவோம்
பாத்திர ராக்கியே பரனாசீர் புரிவார் – அன்பரே

Leave a Comment