அல்லேலூயா சொல்லி ஆனந்த – Alleluyea solli Aananthamaai lyrics

அல்லேலூயா சொல்லி ஆனந்தமாய்ப் பாடி
அனைவரும் ஒன்று கூடி துதி சொல்லுவோம்
இயேசு நாதரே நேச மேய்ப்பரே
பாசங் கொண்டவர்தானே
நீசர் மேலேயே
அல்லேலூயா பாடுவோம் (2)

Leave a Comment