இயேசுவே உம் பாதத்தில் – Yesuvae Um Paathathil

இயேசுவே உம் பாதத்தில்
என்னை நான் அர்ப்பணித்தேன்-2
அர்ப்பணித்தேன் அர்ப்பணித்தேன்
இயேசுவுக்கே ஆராதனை-2

ஆவி ஆத்துமா சரீரமெல்லாம்
உம்மிடம் தருகிறேன்-2
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம் சேவைக்காய் என்னை அர்ப்பணித்தேன்-2

அர்ப்பணித்தேன் அர்ப்பணித்தேன்
இயேசுவுக்கே ஆராதனை-2


Yesuvae Um Paathathil
Ennai Naan Arpanithaen-2
Arpanithaen Arpanithaen
Yesuvukae Aarathanai-2

Aaavi Aaathma Sariremellaam
Ummidam Tharugiraen-2
Uyirulla Naatkallelaam
Um Sevaikaai Ennai Arpanithaen-2
Arpanithaen Arpanithaen
Yesuvukae Aarathanai-2

Music : Susai Raj (09845524378) Video: Rock Media (8939779898) Produced by:J.D.ASWIN RAJA Facebook: Godwin key’s Contact:+91-9994652597 Released By : Rejoice Gospel Communications Music On: Music Mindss Conceptualized By : Vincent Robin Digital Promotion: Vincent Sahayaraj Project Owned By : Vincent George Special Thanks to Pastor.R.YOHAN RAJA President,GOOD NEWS MISSION CATHEDRAL chruch, Palayamkottai, Tirunelveli.

Leave a Comment