உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் – Um Prasannam Vanjikiren

உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் – Um Prasannam Vanjikiren

உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன்
சந்ததம் ஈந்திடுமே
தகுதியற்ற பாத்திரம் நான்
கிருபையால் வனைந்திடுமே
கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்
உயர்த்திடும் பரிசுத்தரே
ஸ்வாசமுள்ளோர் பணிந்து போற்றும்
மகிமைக்கு பாத்திரரே

ஆராதனை ஆராதனை
தூயாதி தூயவரே ஆ ஆ ஆ…
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
பெலனே என் கன்மலையே (2)

மகிமையின் மேகம் மகிமையின் மேகம்
ஸ்தலத்தின்மேல் அசைவாடுமே
சுயம் எண்ணில் சாய அனலாய் எழும்ப
உம் ஆவியால் உயிர்ப்பியுமே (2)

ஓ ஓ ஓ… பனி போல உம் பிரசன்னம்
என்னை நிரப்பிடுமே ஆ ஆ ஆ…
அக்கினியின் நாவுகள்
என்மேல் அமர்ந்திடுமே (ஆராதனை)

Um Prasannam Vanjikiren song lyrics in English

Um Prasannam Vanjikiren
Santhadham Yeenthidume
Thaguthiyatra Paathiram Naan
Kirubaiyal Vanainthidume – 2
Kerubeengal Serabeengal
Uyarthidum Parisuthare
Swasamullor Paninthu Potrum
Magimaiku Pathirare

Aaradhanai Aaradhanai
Thuyathi Thuyavare Aa Aa Aa
Alleluia Alleluia
Belane En Kanmalaiye – 2

Magimaiyin Megam Magimaiyin Megam
Sthalathinmel Asaivadume
Suyam Ennil Saaya
Analai Ezhumba
Um Aaviyal Uyirpiyume – 2

Oh Oh Oh Panipola Um Prasannam
Ennai Nirapidume
Aa Aa Aa Akkiniyin Naavugal
Enmel Amarnthidume (Aaradhanai)