சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம் – Sarva valla naamam Yesuvin naamam song lyrics


சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம்-4
கட்டுகளை அறுத்திடும் நாமம் இதே
தடைகளை தர்த்திடும் நாமம் இதே-2-சர்வ வல்ல

துதியினால் யுத்தம் செய்வோம்
ஜெபத்தினால் யுத்தம் செய்வோம்
அறிக்கையால் யுத்தம் செய்வோம்
இப்படி தான் யுத்தம் செய்வோம்-2

சூழ்நிலைகளை பார்க்கிலும்
என் தேவன் பெரியவர்
பெலவீனங்களை பார்க்கிலும்
என் தேவன் பெரியவர்-2-துதியினால்

சர்வ வல்ல நாமம் இயேசுவின் நாமம்-4
கட்டுகளை அறுத்திடும் நாமம் இதே
தடைகளை தர்த்திடும் நாமம் இதே-2

Sarva valla naamam yesuvin namam-4
Kattukkalai aruththidum naamam ithae
Thadaikalai thakarththidum naamam ithae-2-Sarva valla

Thuthiyinaal yuththam seivom
Jebaththinaal yuththam seivom
Arikkayaal yuththam seivom
Ippadi thaan yuththam seivom-2

Soozhnilaigalai paarkkilum
En Devan periyavar
Pelaveenangalai paarkkilum
En Devan periyavar-2-Thuthiyinal

Sarva valla naamam yesuvin namam-4
Kattukkalai aruththidum naamam ithae
Thadaikalai thakarththidum naamam ithae-2

Leave a Comment