துதிக்க துதிக்க இன்பம் -THUTHIKKA THUTHIKKA INBAM

துதிக்க துதிக்க
இன்பம் பெருகுதே
உம்மை துதிக்க துதிக்க
கிருபை பெருகுதே-2
துதிக்க துதிக்க
உயர்த்தப்படுகிறேன்-உம்மை
துதித்து துதித்து
மதிலை தாண்டுவேன்-2-துதிக்க

1.பவுலும் சீலாவும்
இரவெல்லாம் துதிச்சாங்க-2
துதித்தது இரண்டு பேர்
விடுதலை பலபேர்க்கு-2
துதிக்க துதிக்க தான்
விடுதலை உண்டு
துதிக்க துதிக்க தான்
இரட்சிப்பு உண்டு-2-துதிக்க

2.அசைவில்லா இராஜ்ஜியத்தை
பெறப்போகும் நாமெல்லோரும்-2
பயத்தோடும் பக்தியோடும்
ஆராதனை செய்யனும்-2
துதிக்க துதிக்க தான்
விடுதலை உண்டு
துதிக்க துதிக்க தான்
இரட்சிப்பு உண்டு-2-துதிக்க

3.சாம்பலுக்கு பதிலாக
சிங்காரம் தருவாரே-2
அழுகைக்கு பதிலாக
களிப்பை தருவாரே-2
துதிக்க துதிக்க தான்
விடுதலை உண்டு
துதிக்க துதிக்க தான்
இரட்சிப்பு உண்டு-2-துதிக்க

14. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கிப்பார்த்து: உனக்கு இருக்கிற இந்தப் பலத்தோடே போ; நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிப்பாய்; உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார்.
And the LORD looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites: have not I sent thee?  நியாயாதிபதிகள் : Judges:6 

Leave a Comment