பெந்தகோஸ்தே நாளைப்போல – Penthagosthey nalaipola lyrics

Penthagosthey nalaipola
Orumanathodu vanthullom
Balatha kaatrin mulakam pola
Arai muluthum vanthu nirapattumae

Akkiniyai amarthidumae
Theva aviyal nirapidumae-2

Akkini mayamana naavugal pola
Pirinthidum naavugal kaana vendumae
Oruvaraiyum amaranumae
Vavvayru basaigal paysanumae
– Akkini

Mamsamana yavermaylum Aviyai ootrumae
Uliyam seithida aviyai ootrumae
Tharisanangal adaiyanumae
Theerkatharisanam sollanumae
– Akkini

Leave a Comment