மாம்சமான யாவர் மேலும் -Mamsamana yavar melum

Song lyrics
மாம்சமான யாவர் மேலும்
ஆவியை ஊற்றுவேன் என்றீர்
குமாரரும் குமாரித்தியும்
தீர்க்கதரிசனம் சொல்வார்கள் [2]

ஒருநொடி பொழுதிலே
மின்னலை போலவே
மேகங்கள் நடுவினிலே
ராஜா வருகிறார் [2]

மணவாளன் வருகிறார்
மணவாட்டியே ஆயுத்தமா
புத்தியுயுள்ள கன்னிகையாய்
தீவட்டியும் ஆயுத்தமா [2]

ஒருநொடி பொழுதிலே
மின்னலை போலவே
மேகங்கள் நடுவினிலே
ராஜா வருகிறார் [2]

கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமாவார்
பயமே நமக்கில்லையே
தூக்கமில்லை துயரமில்லை
துன்பமினியெனக்கில்லையே [2]

ஒருநொடி பொழுதிலே
மின்னலை போலவே
மேகங்கள் நடுவினிலே
ராஜா வருகிறார் [2]

Mamsamana yavar melum
Aaviyai utruvaen endreer
Kumararum kumaraththiyum
Theerkka darisanam solvaarkal [2]

Oru nodi pozhuthile
Minnalai polavae
Megangal naduvilae
[yesu] Raja varukiraar [2]

Manavalan varukiraar
Manavattiye Aayaththuma
Puththiyulla kannikaipol
Theevattiyum Aayaththuma [2]

Oru nodi pozhuthile
Minnalai polavae
Megangal naduvilae
[yesu] Raja varukiraar [2]

Karthar thame velichamaavar
Bhayame enikillaye
Thukkamilai thuyaramillai
Thumpamini yenakilaiye [2]

Oru nodi pozhuthile
Minnalai polavae
Megangal naduvilae
[yesu] Raja varukiraar [2]

Leave a Comment