விடை அறியா காலங்கள் – Vidai Ariyaa Kalangal

விடை அறியா காலங்கள்
தினம் புரியா நேரங்கள்
எந்தன் நெஞ்சின் ஆழங்கள்
தேடிப்பார்க்கிறேன்
விடை அறியா காலைகள்
தினம் புரியா கவலைகள்
வஞ்சனைகள் ஏதும் இன்றி
உண்மை சொல்கிறேன்

கைகள் கோர்த்து நடக்கும் போது
போகும் பாதை தெரியாதவன்
கைகள் ரெண்டும் இறுக்கிப்பிடித்தும்
உந்தன் பாசம் புரியாதவன்
கைகள் கோர்த்து நடக்கும் உந்தன்
பாத சுவடை தெரியாதவன்
உண்மை புரிந்தும் உம்மை தெரிந்தும்
தைரியங்கள் இல்லாதவன்

ஓ.. ஓ…ஓ.ஓ…ஓ…ஓ… ஓ…ஓ..ஓ..ஓ
ஓ..ஓ…பகலினில் தொலைந்தேன்
நெஞ்சில் ஆ..இரவினில் கரைந்தேன்

உம் கைகள் நான் பிடித்தால்
தடுமாறி ஊசலாடும்
என் கைகள் நீர் பிடித்தால்
விலகாமல் வலுவாகும்
உம் கரங்கள் நான் பிடித்தால்
தடுமாறி ஊசலாடும்
என் கைகள் நீர் பிடித்தால்
விலகாமல் வலுவாகும்
போகும் தூரம் எல்லாம் அழகாகும்

கைகள் கோர்த்து நடக்கும் போது
போகும் பாதை தெரியாதவன்
கைகள் ரெண்டும் இறுக்கிப்பிடித்தும்
உந்தன் பாசம் புரியாதவன்
கைகள் கோர்த்து நடக்கும் உந்தன்
பாத சுவடை தெரியாதவன்
உண்மை புரிந்தும் உம்மை தெரிந்தும்
தைரியங்கள் இல்லாதவன்

உம் கைகள் நான் பிடித்தால்
தடுமாறி ஊசலாடும்
என் கரங்கள் நீர் பிடித்தால்
விலகாமல் வலுவாகும்
இந்த உண்மை இன்று நடந்தால்
நிலமெல்லாம் நிலவாகும்
என் கைகள் நீர் பிடித்தால்
போகும் தூரம் அழகாகும்

கைகள் கோர்த்து நடக்கும் போது
எந்தன் பாதை என் இயேசு தான்
கைகள் ரெண்டும் இறுக்கிப்பிடிக்கும்
எந்தன் பாசம் என் இயேசு தான்
எந்தன் கூட நடந்து செல்லும்
பாதை சுவடும் என் இயேசு தான்
எல்லாம் தெரிந்தும் உண்மை புரிந்தும்
தைரியமே என் இயேசு தான்

ஓ.. ஓ…ஓ.ஓ…ஓ…ஓ… ஓ…ஓ..ஓ..ஓ

Vidai Ariyaa Kalangal
Thinam Puriya Nerangal
Enthan Nenjin Aazhangal
Thedipparkkiraen
Vidai Ariyaa Kaalaigal
Thinam Puriya Kavalaigal
Vanjanaikal Yethum Indri
Unmai Solgiraen

Kaigal Korthu Nadakumbodhu
Pogum Padhai Theriyathavan
Kaigal Rendum Irukipidithum
Undhan Pasam Puriyathavan
Kaigal Korthu Nadakum Undhan
Padha Suvadai Theriyathavan
Unmai Purindhum Ummai Therinthum
Thairiyangal illadhavan

Oh ..Oh.. Oh ..Oh..Oh ..Oh..Oh ..Oh..
Oh ..Oh.. Pagalinil Tholainthaen
Nenjil Aaa !! Iravinil Karainthaen

Um kaigal Nan Pidithaal
Thadumaari Oosalaadum
En Kaigal Neer Pidiththaal
Vilagaamal Valuvaagum
Um Karangal Nan Pidithaal
Thadumaari Oosalaadum
En Kaigal Neer Pidiththaal
Vilagaamal Valuvaagum
Pogum Thooram Ellam Azhagaagum

Kaigal Korthu nadakumbodhu
pogum padhai theriyathavan
Kaigal rendum irukipidithum
undhan pasam puriyathavan
Kaigal korthu nadakum undhan
padha suvadai theriyathavan
Ummai purindhum unmai therinthum
thairiyangal illadhavan

Um kaigal Nan Pidithaal
Thadumaari Oosalaadum
En Karangal Neer Pidiththaal
Vilagaamal Valuvaagum
Intha unmai indru Nadanthaal
Nilamellam Nilavaagum
En kaikal Neer Pidiththaal
Pogum Thooram Azhagaagum

Kaikal Korththu Nadakkum pothu
Enthan Paathai En Yesu thaan
Kaikal Rendum Irukki Pidikkum
Enthan Paasam En Yesu thaan
Enthan Kooda Nadanthu Sellum
Paathai Suvadum En Yesu thaan
Ellam Therinthum Unmai Therinthum
Thairiyamae En Yesu thaan

Oh ..Oh.. Oh ..Oh..Oh ..Oh..Oh ..Oh..

Translation of the Song in English

“Here comes the season of just questions
Where everyday collapses on it’s own
Where I search the depths of my heart for answers

Here comes the season of queries
Where everyday has it’s own worries
Here I find the depths of my heart confessing it’s wicked truth letting go of my ego

Holding these hand and Walking down with this person
I don’t Know the destination of this journey
Even when I know there’s a stronghold of my hands
I never knew the love of this person

I don’t see the footsteps coming along
But even when I knew the truth that everything’s taken care along this journey
I never had the courage to walk further

Oh I was lost in the misery of worries every day
Melting every night

I Knew if I hold this person’s hand,
I would let go of it
But if He would hold my hands,
I know He would never let go of it
If this becomes the reality of my journey forever
Any distance to walk would feel so beautiful
(Just like walking in a desert which turned suddenly into a moon)

Holding these hand and walking down with this person
I Know it’s Jesus who laid these lanes for me to walk
I know it’s Jesus walking along with stronghold of my hands
I Know it’s Jesus when I see the blossoms of love
I know it’s Jesus who’s taken care of everything along this journey
I know it’s Jesus who holds my destiny

இன்றைய மன்னா ? +
? 1.பேதுரு.2:24
? நாம் பாவங்களுக்குச் செத்து,
நீதிக்குப் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு,
அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே
நம்முடைய பாவங்களைச்
சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்
அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் .
????????

Leave a Comment