ஷாலோம் அலெக்கீம் – Shalom Aleichem

ஷாலோம் அலெக்கீம்
உமக்கு சமாதானமே
உலகம் கொடுக்க
முடியாததே ஷாலோம்-2

ஷாலோம் ஷாலோம்
ஷாலோம் ஷாலோம்

1.துன்பமோ துயரமோ
வியாதியின் படுக்கையோ
ஷாலோம் ஷாலோம்
பசி பட்டினியோ
பிரிவினை வாழ்க்கையோ
ஷாலோம் ஷாலோம்-2-ஷாலோம் அலெக்கீம்

2.புயல் காற்றோ பூகம்பமோ
பெருவெள்ளம் புறளுதோ
ஷாலோம் ஷாலோம்
கொள்ளை நோய் பரவுதோ
கொடுமைகள் பெருகுதோ
ஷாலோம் ஷாலோம்-2-ஷாலோம் அலெக்கீம்

3.யுத்தத்தின் சத்தத்தால்
இரத்தமும் உரையுதோ
சமாதான காரணர்
ஷாலோம் ஷாலோம்
நம்முடன் இருப்பதால்
ஷாலோம் ஷாலோம்-2-ஷாலோம் அலெக்கீம்

Shalom Aleichem
Umakku samadhanamae
Ulagam Kodukka
Mudiyathathe shalom

shalom shalom
shalom shalom

1. Thunbamo Thuyaramo
Viyathiyin Padukkaiyo
shalom shalom
pasi pattiniyo
pirivinai vazahkkaiyo
shalom shalom – 2 shalom

2. Puyal kaattro boogambamo
perumellam purulutho
shalom shalom
kollai nooi paravutho
kodumaigal perugutho
shalom shalom – 2 shalom

3.yuthathin saththathaal
Rathamum Uraiyutho
Samathana kaaranar
Nammudan irupathaal
shalom shalom – 2 shalom


Shalom Alecheim…!!!
Peace be upon you
This World can never give that peace to you…
Shalom…!!!

Depression Oppression
Amidst the sick situation
Shalom Shalom
With hunger and all emptiness
Are you fighting loneliness???
Shalom Shalom

Thro’ the storm or the quake
When the tsunami break
Shalom Shalom
When Pestilence keep spreading
Repression is dreading
Shalom Shalom

When the bombs, sound thunder
Making blood clot under
Shalom Shalom
Prince of Peace is with us
His Peace given for us
Shalom Shalom

Leave a Comment