Azhathey Magane – அழாதே மகனே Song lyrics

Azhathae maganae….
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae…..
Azhathae maganae….
Azhathae magalae…
Eaesu appa unnai anaithukkolvarae…

Ulagam verukkalam…
Unnai verukkalam….
Unnai avar nesikkinrarae….urangamal poshikinrarae….
Azhathae maganae…
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae….

1.Varuthathoodae nee vazhvai kazhippathae
Vallavar azhaikindraramma…( Azhaikindraraiya)
Vazhkai ellam vettrithanamma….( Vettrithanaiya)
Azhathae maganae…
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae..

2.Thayin vayittrilae thanginaramma…( Thanginiraiya)
Thangi unnai nadathuvaramma…( Nadathuviraiya)
Thazhuvi unnai anaipparamma….( Anaipparaiya)
Azhathae maganae….
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae….

3.Eaesu azhaikirar…..
Unnai azhaikirar….
Un thukkam mattrathanamma….( Mattrathanaiya)
Un thuyaram nikkathanamma…( Nikkathanaiya)
Azhathae maganae…
Azhathae magalae…
Appa unnai anaithukkolvarae………

Leave a Comment