Mahime ninge ganathe ninge , Christian Kannada song with lyrics

Mahime Ninge – Ghanathe Ninge – Neethi Sooryane -2
Nyaayaadhipathiyaadha Nan Yesuve Ninage Aradhane -2

Dhanavantharanu Thaggisuvaathane – Gnaanigalanu Naachisuvathane -2
Dharidraranu Hebbisuvaathane – Neene Raajanu -2

Yudha Veerane – Shoorane – Lokava Jeyisidha Nan Yesuve -2
Holy Holy Risen God Almighty -3

1. Maargave Thiliyada Abrahaamana – Anekarige Thandheyaagi Maadeedhe
Thoriyalpatta Yosepaanindha – Amekaranu Kaapaadidhe -2

2. Kurigaahiyadha Dhaveedhana – Anekarige Raajanaagi Maadeedhe
Thodhalu Maatheyindha Mosheyindha – Anekaranu Vimochisidhe -2

Leave a Comment