தந்தேன் என்னை ஏசுவே – Thanthen Yennai Yesuve

தந்தேன் என்னை ஏசுவே
இந்த நேரமே உமக்கே
உந்தனுக்கே ஊழியம் செய்ய
தந்தேன் என்னை தாங்கியருளும்

1. ஜீவ காலம் முழுதும்
தேவ பணி செய்திடுவேன்
ஊரில் கடும் போர் புரிகையில்
காவும் உந்தன் கரந்தனில் வைத்து – தந்தேன்

2. உந்தன் சித்தம் நான் செய்வேன்
எந்தன் சித்தம் ஒழித்திடுவேன்
எந்த இடம் எனக்கு கட்டினும்
ஏசுவே அங்கே இதோ போகிறேன் – தந்தேன்

3. ஒன்றுமில்லை நான் ஐயா
உம்மால் அன்றி ஒன்றும் செய்யேன்
அன்று சீடருக்கு அளித்த ஆவியால்
இன்றே அடியேனை நிரப்பும் – தந்தேன்

தந்தேன் என்னை ஏசுவே – Thanthen Yennai Yesuve

 

Thanthen ennai yesuve indha nerame umake
unthanukae oozhiyam seyya thanthen ennai thaangiyarulum

1.jeeva kaalam muzhuthum
deva pani seythiduven
ooril kadum por purikaiyil
kaavum unthan karnthanil vaithu – Thanthen

2.unthan sitham naan seyven
enthan sitham ozhithiduven
entha idam enaku kaatinum
yesuve ange idho pogiren – Thanthen

3.ondrumillai naan aiya
ummaal andri ondrum seyyen
andru seedarkalitha aaviyaal
indre adiyaenai nirappum – Thanthen

Leave a Comment