இயேசுவை நம்பிப் பற்றி-Yesuvai Nambi Patri Konden

இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக் கொண்டேன்
மாட்சிமையான மீட்பைப் பெற்றேன்
தேவகுமாரன் இரட்சை செய்தார்
பாவியாம் என்னை ஏற்றுக் கொண்டார்

இயேசுவைப் பாடிப் போற்றுகிறேன்
நேசரைப் பார்த்துப் பூரிக்கிறேன்
மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன்
நீடுழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன்

அன்பு பாராட்டிக் காப்பவராய்
எந்தனைத் தாங்கி பூரணமாய்
இன்பமும் நித்தம் ஊட்டுகிறார்
இன்னும் நீங்காமல் பாதுகாப்பார்

மெய் சமாதானம் ரம்மியமும்
தூய தேவாவி வல்லமையும்
புண்ணிய நாதர் தந்துவிட்டார்
விண்ணிலும் சேர்ந்து வாழச் செய்வார்


1. இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக்கொண்டேன்
மாட்சிமையான மீட்பைப் பெற்றேன்
தேவ குமாரன் இரட்சை செய்தார்
பாவியாம் என்னை ஏற்றுக் கொண்டார்

பல்லவி

இதென் கெம்பீரம்! இதென் கீதம்!
மீட்பரைப் பாடிப் போற்றிடுவேன்!
இதென் கெம்பீரம்! இதென் கீதம்
இயேசு என் நேசர் பாடிடுவேன்

2. அன்பு பாராட்டி காப்பவராய்
எந்தனைத் தாங்கிப் பூரணமாய்
இன்பமும் நித்தம் ஊட்டுகிறார்
இன்றும் நீங்காமல் பாதுகாப்பார் – இதென்

3. மெய் சமாதானம் ரம்மியமும்
தூய தேவாவி வல்லமையும்
புண்ணிய நாதர் தந்துவிட்டார்
விண்ணிலும் சேர்ந்து வாழச் செய்வார்! – இதென்

Yesuvai nambi patri konden Lyrics in English

Yesuvai nampip pattik konntaen
maatchimaiyaana meetpaip petten
thaevakumaaran iratchaை seythaar
paaviyaam ennai aettuk konndaar

Yesuvaip paatip pottukiraen
naesaraip paarththup poorikkiraen
meetparai nampi naesikkiraen
needuli kaalam sthoththarippaen

anpu paaraattik kaappavaraay
enthanaith thaangi pooranamaay
inpamum niththam oottukiraar
innum neengaamal paathukaappaar

mey samaathaanam rammiyamum
thooya thaevaavi vallamaiyum
punnnniya naathar thanthuvittar
vinnnnilum sernthu vaalach seyvaar

Leave a Comment