உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல்

உங்க பிரசன்னத்தில்
சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன்
உங்க சமுகத்தில்
குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன்

என் தஞ்சமானீரே
என் கோட்டையானீரே
என் துருகமானீரே
என் நண்பனானீரே

உதவாத என்னையே
உருவாக்கும் உறவே
குறைவான என்னையே
நிறைவாக்கும் நிறைவே

பொய்யான வாழ்வையே
மெய்யாக மாற்றினீர்
மண்ணான என்னையே
உம் கண்கள் கண்டதே

Lyrics

Unga Pressanathil Siragillamal Parakieraen..
Unga Samugathil Kuraivillamal Vazhigiraen..(2)

En thanjamaanirae
En kottaiyaanirae
En Durukamanirae
En Nanbanaanirae..(2)

Udavatha ennaiyae uruvaakum vurave..
Kurivaan ennaiyae
Niraivaakum niravae..(2) -Unga prasanathil

Poiyaana vazkiyaiyi
Meyaga maatrineer…
Mannana ennai
um kangal kandathae..(2) -Unga prasanathil

Leave a Comment