என் நேசர் அழகுள்ளவர் – En Nesar Azhagullavar

என் நேசர் அழகுள்ளவர் – En Nesar Azhagullavar

என் நேசர் அழகுள்ளவர்
வெண்மையும் சிவப்புமவர் – 2

மாறிடாத நேசர் அவர்
மகிமையாய் வந்திடுவார்
மருரூபமாக்கிடுவார்
மகிமையில் சேர்த்திடுவார் – 2

1) அல்பாவும் ஓமேகாவும் ஆனவர்
முந்தினவரும் பிந்தினவரும் ஆனவர் – 2
சத்தம் பெரு வெள்ள இரைச்சல் போல,
முகம் பிரகாசிக்கும் சூரியனைப் போல – 2 (மாறிடாத நேசர் )

2) மணவாட்டி திருச்சபையே ஆயத்தப்படு,
மணவாளன் இயேசுவையே சந்திக்கவே – 2
மேகங்களுடனே வருகிறார்,
குத்தின கண்கள் யாவும் அவரை காணும் – 2 (மாறிடாத நேசர் )

3) தேவனின் மகிமை பிரகாசிக்கும்,
கர்த்தர் அவர் ஜனத்தின்மேல் பிரகாசிப்பார் – 2
ராஜாதி ராஜா அரசளுவார்,
கர்த்தாதி கர்த்தா அவர் நாமம் – 2 (மாறிடாத நேசர் )

En Nesar Azhagullavar
Venmaiyum Sivappumavar

Maridatha Neasar Avar
Magimaiyai Vandhiduvar
Maruroobamaakiduvar
Magimaiyil Serthiduvar

1. Alphavum Omegavum Aanavar
Mundhinavarum Pindhinavarum Aanavar
Saththam Peru Vella Iraichal Pola
Mugam Pragaasikum Sooriyanai Pola – Maridatha Neasar

2. Manavaati Thiruchabaiye Aayaththapadu
Manavalan Yesuvaye Sandhikkave
Megangaludane Varugiraar
Kuththina Kangal Yaavum Avarai Kaanum – Maridatha Neasar

3. Devanin Magimai Prakasikkum
Karthar Avar Jenathimel Prakasipar
Raajathi Raaja Arasaluvar
Karthaathi Karthaa Avar Naamam – Maridatha Neasar

Leave a Comment