என் பெலனெல்லாம் நீர்தானய்யா – EN BELANELLAM NEERTHANAYA


என் பெலனெல்லாம் நீர்தானய்யா – EN BELANELLAM NEERTHANAYA

என் பெலனெல்லாம் நீர்தானய்யா – 4
சீர்ப்படுத்தும் ஸ்திரப்படுத்தும்
பெலப்படுத்தும்
என்னை நிலைநிறுத்தும் – 2

பெலனே கன்மலையே
ஆறுதலே ஆராதனை – 2 – என் பெலனெல்லாம்


வலக்கரத்தால் தாங்குகின்றீர்
வலுவாமல் பாதுகாக்கின்றீர்- 2
ஒவ்வொரு நாளும் பெலன் தருகின்றீர்
கிருபையால் நடத்துகின்றீர்- 2 – பெலனே

தாங்கிட பெலன் தருகின்றீர்
தப்பி செல்ல வழி செய்கின்றீர்-2
அதிசயமாய் நடத்துகின்றீர்- உம்
பெலத்தால் சூழ்ந்துக்கொள்கிறீர்-2 – பெலனே

EN BELANELLAM NEERTHANAYA-4
Seer Paduthum Sthirapaduthum
Belapaduthum
Ennai Nilai Niruthum -2

Belanae Kanmalaiyae
Aaruthalae Aarathanai- 2

Valakarathaal Thaangukintreer
Valuvaamal Paathukakintreer-2
Ovvoru Naalum Belan Tharukintreer
Kirubaiyaal Nadathukintreer-2

Thaangida Belan Tharukintreer
Thappi sella Vazhi Seikinteer-2
Athisayamaai Nadathukinteer – Um
Belathaal SoolnthuKollukireer- 2

Leave a Comment