சிறகுகளின் நிழல்தனிலே – Siragugalin Nizhal Thanilae

சிறகுகளின் நிழல்தனிலே – Siragugalin Nizhal Thanilae

சிறகுகளின் நிழல்தனிலே நான்
நம்பி இளைப்பாறுவேன்
நீர் துணையாய் இருப்பதனால் நான்
என்றும் இளைப்பாறுவேன்

கண்மணி போல என்னை காப்பவரை நான்
நம்பி இளைப்பாறுவேன்
கண் உறங்காமல் காப்பவரை நான்
நம்பி இளைப்பாறுவேன்

மறைவிடமே ஆராதனை
உறைவிடமே உமக்கு ஆராதனை
அடைக்கலமே ஆராதனை
புகலிடமே உமக்கு ஆராதனை

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
என்னை நேசிக்கும் இயேசுவே ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை
என்னை ஆதரிக்கும் இயேசுவே ஆராதனை

பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் விழுந்தாலும்
என்னை அணுகாமல் காப்பவரே
வலபக்கத்தில் பதினாயிரம் விழுந்தாலும்
என்னை அணுகாமல் காப்பவரே

அடைக்கலமான என் தாபரமே
என்னை அணுகாமல் காப்பவரே

இச்சகம் பேசிடும் நாவுகள் முன்னிலே
என்னை காப்பவரே
நன்மைக்கு கைமாறாய் தீமை
செய்வோர் மத்தியில்
என்னை காப்பவரே

துரோகங்கள் நிறைந்த பூமியிலே
துணை நின்று காப்பவரே
தெவிட்டாமல் நேசிக்கும் என் நேசரே
என்னை என்றும் காப்பவரே

Siragugalin Nizhal Thanilae
Naan Elaippaaruvean
Neer Thunaiyaai Iruppathanaai Naan
Entrum Elaippaaruvean

Kanmani Pola Ennai Kaappavarai Naan
Nambi Elaippaaruvean
Kan Urangaamal Kaappavarai Naan
Nambi Elaippaaruvean

Maraividamae Aaraadhanai
Uraividamae Umakku Aaraadhanai
Adaikkalamae Aaraadhanai
Pugalidamae Umakku Aaraadhanai

Aaraadhanai Umakku Aaraadhanai
Ennai Neasikkum Yeauvae Aaraadhanai
Aaraadhanai Umakku Aaraadhanai
Ennai Aatharikkum Yeauvae Aaraadhanai

Pakkaththil Aayiram Pear Vilunthaalum
Ennai Anukaamal Kaappavarae
Valapakkaththil Pathinaayiram Vilunthaalum
Ennai Anukaamal Kaappavarae

Adaikkalamaana En Thaabaramae
Ennai Anukaamal Kaappavarae

Itchakam Peasidum Naavukal Munnilae
Ennai Kaappavarae
Nanmaikku Kaimaaraai Theemai
Seivor Maththiyil
Ennai Kaappavarae

Thurokangal Nirantha Boomiyilae
Thunai Nintru Kaappavarae
Theavittamal Neasikkum En Neasarae
Ennai Entrum Kaappavarae

சிறகுகளின் நிழல்தனிலே – Siragugalin Nizhal Thanilae

Leave a Comment