இருள் போன்றநேரத்திலே -Erul Pontra nerathilae

இருள் போன்ற நேரத்திலே

இருள் போன்றநேரத்திலே
ஓர் சத்தம் கேட்குது
தேவ சுதன் தோட்டத்திலே
நொந்து ஜெபிப்பது
கெத்சமனேயில்
விம்மி அழுது
ஜெபப்போரில் மீட்பர் வேர்வை
இரத்தத்தைப்போல் விழுது
நேசமானஉம் மகனே
வாதைகுள்ளானாரே
பிதாவே, உன் சித்தந்தானே
ஆகட்டும் என்றாரே
எனக்காய் நீர் வேண்டுகிறீர்
நானதைக் கேட்கிறேன்
என் இயேசுவே! பாவி வாறேன்
ஏற்றுகொள்ளு மென்னை

Erul Pontra nerathilae English lyrics

Erul pontra nerathilae
oor satham ketkuthu
deva suthan thottathilae
nonthu jebipathu
kethsamanayilae
vimmi azhuthu
jebaporil meetpar vearvai
raththathaipol viluthu
nesamaanaum maganae
vaathaikullanaare
pithavae, un sitthanthanae
aagattum entrarae
enakkai neer vendukireer
nanathai ketkiren
en yesuvae ! paavi vaaren
yeatrukollum ennai

Leave a Comment