இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் – Indha soolnilaiyai maatrum

இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் – Indha soolnilaiyai maatrum

இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் தேவா
எந்தன் பாரத்தை நீக்கும் தேவா -2
போதும் ஏன் வேதனைகள் போதும் என் சஞ்சலங்கள் -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா -2


1.மலை போன்ற சோதனைகள்
என்றும் மாறாத கோரங்கள் -2
கருணை காட்டும் தேவா
தங்க பெலனை தரும் தேவா -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா -2


2.உம்மை நான் நம்பியுள்ளேன்
என் பாரத்தை இறக்கியுளேன் – 2
கருணை காட்டும் தேவா
தங்க பெலனை தரும் தேவா -2
என்னை ஆற்றி தேற்றும் தேவா
என் நிலைமையை மாற்றும் தேவா – 2


Indha soolnilaiyai maatrum deva
Entha barathai neekum deva -2
Pothum yen vethanaigal pothum yen
Sanjalangal – 2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2


1.Malai pondra sothanaigal
Endrum Maaratha gorangal -2
Karunai kaatum deva
Thaanga belanai tharum deva -2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2


2.Umami nan nambiyulein
Enthan baarathai irakiyulien – 2
Karunai kaatum deva
Thaanga belanai tharum deva -2
Ennai attri thetrum deva
Yen nilamaiyai mattrum deva -2

Leave a Comment