உனக்காய் மரித்தேன் – Unakkaai mariththaen

உனக்காய் மரித்தேன் – Unakkaai mariththaen

Lyrics:
உனக்காய் மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலம்
உயிரோடெழுந்தேன் இதோ
ஜீவிக்கிறேன் என்றாரே – இயேசு (2)

சீயோனே! கெம்பீரி! சாலேமே! நீ ஸ்தோத்தரி
துதியே கனமே மகிமை செலுத்து! (2)
என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கின்றார்! ஆமென் அல்லேலூயா! (2)

1. வாக்கு மாறாதவரே இயேசு
சொல் தவறாதவரே
சொன்னபடி அன்று உயிர்த்தெழுந்தாரே — சீயோனே! கெம்பீரி!

2. சுத்த திருச்சபையே பறை
சாற்றிடு நற்செய்தியை
சாவையும், பேயையும், நோயையும் ஜெயித்தார் — சீயோனே! கெம்பீரி!

3. நம்பிக்கையுள்ள வல்ல – ஜீவ
நல்ல மார்க்கமிதுவே
நாமும் உயிர்த்து நம் கர்த்தரைச் சேருவோம் — சீயோனே! கெம்பீரி!


Unakkaai mariththaen aanaalum sathaa kaalamum
uyirodelunthaen itho
jeevikkiraen entarae – Yesu (2)
Seeyonae! kempeeri! Saalaemae! nee sthoththari…
Thuthiyae kanamae makimai seluththu! (2)
En meetpar uyirotirukkintar! aamen allaelooyaa! (2)

1. Vaakku maaraathavarae
Yesu
sol thavaraathavarae
Sonnapati antu uyirththelunthaarae. — Seeyonae kempeeri!

2. Suththa thiruchchapaiyae Parai
saattidu narseythiyai
Saavaiyum, paeyaiyum, Nnoyaiyum jeyiththaar. — Seeyonae kempeeri!

3. Nampikkaiyulla valla – Jeeva
nalla maarkkamithuvae
naamum uyirththu nam karththaraich seruvom — Seeyonae kempeeri!

Leave a Comment