Ummai pola naan maaranumae Yesaiya song lyrics

Ummai pola(2) ummai pola naan maaranumae Yesaiya
Ummai pola(2) ummai pola naan vaazhanumae Yesaiya

Yesaiya (8)..

1.Ummai pola naan jebikanumae (2)
Jeba aaviyai ootrumaiya

Ummai pola(2) ummai pola naan maaranumae Yesaiya
Ummai pola(2) ummai pola naan vaazhanumae Yesaiya

2.Ummai pola naan oozhiyam seiya (2)
Kanigalinaal ennai niraithidumae
Um varangalinaal ennai niraithidumae.

Ummai pola(2) ummai pola naan maaranumae Yesaiya
Ummai pola(2) ummai pola naan vaazhanumae Yesaiya

3. Ummai pola naan parisutthamaaga (2)
Dhinam vaazhndhida Um kirubai thaarum
Um parisutthathai ennil ootridum.

Ummai pola(2) ummai pola naan maaranumae Yesaiya
Ummai pola(2) ummai pola naan vaazhanumae Yesaiya

Yesaiya (8)..

Leave a Comment