வெண்மையும் சிவப்பும் ஆனவரே-Venmaiyum sivappum aanavarae

வெண்மையும் சிவப்பும் ஆனவரே
முற்றிலும் அழகுள்ள பரிசுத்தரே
தேனினும் மதுரம் உம் முகமே
வாஞ்சிக்கின்றேன் முத்தம் செய்ய -2

எங்கள் பிதாவே நீர் வாழ்க
தேவகுமாரன் நீர் வாழ்க
பரிசுத்த ஆவியே வருக
பரிசுத்தம் செய்ய நீர் வருக -2 – வெண்மையும்

Lyrics:

~ Verse ~

Venmaiyum sivappum aanavarae
Muttrilum azhagulla parisuttharae
Theynilum madhuram um mugamay
Vanjikkindren Muttham seiya

~ Chorus ~

Yengal pidhavey neer vazhga
Devakkumaran neer vazhga
Parisuttha aaviyea varuga
Parisuttham seiya neer varuga

– – – – – – – – – –

Chords:

B | G#m7 | F# | E

B | E | B | E – 2

B | G#m7 | B/F# | E – 2

B | G#m7 | B/F# | E

| B E/B F#/B B | – 4

| B E F# B | – 4

B | G#m7 | B/F# | E – 2

B | G#m7 | B/F# | E – 4

| – | Am7 | C/G | F – 2

– – – – – – – – – –

Leave a Comment